Obchodní podmínky

1.Provozovatel:
  Mgr. Michal LETTL
  Lucemburská 1303/41
  130 00 Praha 3 - Žižkov
  Česká republika
  IČO: 06731783
  E-mail: chapadlovice@seznam.cz
  Tel.: +420 737 907 920
  IDDS: 9f3rr38
  Neplátce DPH.
  Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.
  Podnikatel je držitelem zbrojní licence.
 
2.Základní informace a vysvětlení pojmů:
 -Prodávající / provozovatel: (dále jen "podnikatel")
 -Kupující / zákazník: (dále jen "spotřebitel")
 
3.Nabídka zboží:
 -Nabídka zboží je prezentována pomocí nabídkového katalogu, který je dostupný na webových stránkách chapadlovice.cz
 -Název zboží, jeho ID (identifikace dílu), dostupnost a konečná cena v Kč (CZK) je uvedena u jednotlivého zboží v nabídkovém katalogu.
 -Veškeré fotografie zboží v nabídkovém katalogu jsou ilustrační, není-li uvedeno jinak, např. textem "Autentické foto".
 -Zboží je přehledně rozřazené do jednotlivých kategorií, které naleznete v menu vpravo, jednotlivé díly jsou prověřené a pasují na daný model.
 -Nabídka zboží je určena výhradně a to bez výjímek pro osoby plnoleté a způsobilé k právním úkonům, které nejsou členy žádného extrémistického hnutí ani taková hnutí nepodporují.
 -V nabídkovém katalogu naleznete pouze volně prodejné díly, které nejsou dle zákona č. 119/2002 Sb. hlavními součástmi zbraní, dle stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu, zákona č. 229/2013 Sb., vyhlášky č. 295/2014 Sb. nejsou bezpečnostním materiálem a dle vyhlášky č. 85/2014 Sb. nejsou vojenským materiálem.
 
4.Popis zboží:
 -Zboží v době prodeje je použité a prodáváno tak, jak stojí a leží, je v opotřebeném stavu, bez přesné datace výroby, různého stáří a kvality, část poškozená, opravovaná, upravovaná, neúplná i nefunkční.
 -Zboží v době prodeje může mít stopy nebo obsahovat rez, korodaci či oxidaci, různé znečištění či naopak čistící nebo konzervační látky, plíseň, dirky po aktivním i neaktivním červotoči a pod.
 -Zboží v době prodeje nemusí být určeno pro používání k původnímu účelu a nemusí mít vlastnosti obvyklé pro druh konkrétního zboží a může mít skryté vady.
 -Zboží označené jako "šrotový díl", je prodáváno jako zboží nekompletní, s vadou, defektem nebo jiným poškozením jak zjevným tak skrytým.
 -Zboží označené jako "(set)" se skládá více jak z jednoho druhu zboží.
 -Na zboží není poskytována žádná záruka, ani jiná služba související s jeho prodejem. Výměna není u použitého zboží možná.
 
5.Objednávka:
 -Objednávka se provádí pomocí poptávkového formuláře (k dispozici po kliknutí na název zboží) nebo e-mailu na základě výběru zboží podle ID v nabídkovém katalogu, který je dostupný na webových stránkách chapadlovice.cz.
 -Objednávky jsou přijímány výhradně skrze e-mail, nikoliv telefonicky, aby nedošlo k nedorozumění.
 -Dostupnost zboží je uvedena u každé položky a to: Dostupnost: (ANO) nebo Dostupnost: (NE)
 -Po obdržení objednávky podle ID je spotřebiteli zaslána nabídka, která obsahuje autentické fotografie dostupného zboží, ze kterého si spotřebitel vybere dle jeho preferencí - výběr lze učinit maximálně do 48 hodin, potom nabídka podnikatele automaticky zaniká. Pokud spotřebiteli díly ze zaslané nabídky nevyhovují, je možné požádat o nabídku novou, pokud tomu skladové zásoby nebrání.
 -Poté, co spotřebitel poskytne podnikateli jeho údaje (jméno, příjmení, adresu, telefonní kontakt), budou spotřebiteli zaslány platební údaje (viz bod 6. doprava a platba).
 -Spotřebitel svojí objednávkou potvrzuje, že četl a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, že je plnoletý a způsobilý k právním úkonům.
 -Doklad o prodeji použitého zboží se vydává výhradně v elektronické podobě pouze na žádost spotřebitele dle zákona č. 634/1992 Sb. §16 odst. 1.
 
6.Doprava a platba:
 6.1Osobní převzetí:
 -Platba v hotovosti nebo po předchozí platbě na účet.
 -Vyzvednutí zboží je možné až po obdržení výzvy s termíny na výdejním místě na Praze 3.
 -Zboží se na výdejní místo sváží z externích skladů.
 -Vyzvednutí je možné maximálně do 14 dní od výzvy k vyzvednutí ze strany podnikatele, poté je účtováno skladné viz bod 6.5.
 6.2Zaslání:
 -Platba předem na účet vedený v CZK (splatnost 14 dní od obdržení platebních údajů).
 -Dobírka (vyzvednutí je možné maximálně do 14 dní od uložení zásilky).
 -Veškeré zásilky jsou zasílány pouze a výhradně prostřednictvím České pošty s. p. a to doporučeně se sledovacím číslem.
 -Zaplacené zásilky jsou odesílány do 48 hodin od připsání platby ve prospěch účtu podnikatele.
 6.3Náklady na dopravu:
  - Při platbě předem na účet do ČR balík na poštu / do 15 Kg a max. 50 x 50 cm = 90 Kč
  - Při platbě předem na účet do ČR / max. délky 100 cm = 270 Kč
  - Při platbě předem na účet do ČR / max. délky 240 cm = 450 Kč
  - Dobírka do ČR balík na poštu / do 15 Kg a max. 50 x 50 cm = 165 Kč
  - Dobírka do ČR / max. délky 100 cm = 345 Kč
  - Dobírka do ČR / max. délky 240 cm = 525 Kč
  - Při platbě předem na účet do SR / 0,5 Kg = 290 Kč
  - Při platbě předem na účet do SR / 2 Kg = 300 Kč
  - Při platbě předem na účet do SR / 10 Kg = 340 Kč
  - Dobírka do SR / 0,5 Kg = 320 Kč
  - Dobírka do SR / 2 Kg = 325 Kč
  - Dobírka do SR / 10 Kg = 370 Kč
  - Při platbě předem na účet do EU / 0,5 Kg = 220 Kč
  - Při platbě předem na účet do EU / 2 Kg = 480 Kč
  - Při platbě předem na účet do EU / 10 Kg = 1000 Kč
 6.4Sankce za nevyzvednutí dobírky:
 -Odesláním objednávky spotřebitel uzavírá kupní smlouvu a pokud si zboží na dobírku nevyzvedne, má podnikatel nárok na náhradu škody.
 -Nevyzvednutí dobírky je ze strany spotřebitele jednoznačným porušením uzavřené kupní smlouvy a obchodních podmínek.
 -Spotřebiteli bude účtována smluvní pokuta za nepřevzetí zboží na dobírku a to ve výši nákladů na dopravu se splatností 14 dní od zpětného převzetí zásilky podnikatelem.
 -Neuhrazená smluvní pokuta bude posléze postoupena specializované firmě k jejímu vymáhání včetně příslušenství.
 -Danému spotřebiteli bude automaticky zakázán jakýkoliv další nákup a přístup na server chapadlovice.cz
 6.5Skladné:
 -Z důvodu minimálních skladovacích prostor je při osobním převzetí ke zboží, které není vyzvednuto do 14 dnů od výzvy k vyzvednutí ze strany podnikatele, účtováno skladné a to ve výši 10 Kč / objednávka za každý započatý kalendářní den. Skladné bude dodatečně dofakturováno. Skladné je účtováno pouze do výše ceny objednávky, poté automaticky zboží propadá ve prospěch podnikatele.
 6.6Odmítnutí platby ze strany podnikatele:
 -Podnikatel si vyhrazuje právo nepřijmout platbu těmito způsoby: platba PayPal, PayU a podobnými platebními metodami, platba v hotovosti zaslaná v cenném psaní, složenkou na adresu.
 
7.Záruka a reklamace:
 7.1Záruka
 -Na zboží není poskytována žádná záruka, ani jiná služba související s jeho prodejem.
 -Výměna není u použitého zboží možná.
 -Podnikatel neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí spotřebitelem.
  7.1.1-Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží
   -Dle zákona č. 89/2012 Sb. § 1829 má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení předmětu do 14 dnů bez udání důvodu, toto však neplatí jedná-li se o kupujícího podnikatele.
   -Dle zákona č. 89/2012 Sb. § 1820 odst. 1 písm. g) ponese spotřebitel veškeré náklady spojené s vrácením zboží podnikateli a to bez náhrady.
   -Spotřebitel musí nejdříve písemně podnikatele v elektronické podobě na e-mail informovat o odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
   -Spotřebitel obdrží elektronicky na e-mail předvyplněný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který musí posléze doplnit o datum, číslo svého účtu a vlastnoručně podepsat.
   -Spotřebitel poté musí zboží zaslat doporučeně podnikateli zpět včetně originálu vyplněného a podepsaného formuláře k odstoupení od kupní smlouvy nejpozději do 14 dní od doručení a to pouze v původním nepoškozeném stavu, tak jak bylo spotřebiteli odesláno. Po odeslání zásilky neprodleně informujte obchodníka včetně sledovacího čísla zásilky.
   -Podnikatel spotřebiteli poté, co obdrží zboží zpět, vrátí do 14 kalendářních dnů peněžní částku výhradně bezhotovostním převodem na účet (pokud není dohodnuto jinak) bez nákladů, které spotřebitel vynaložil na vrácení zboží.
   -Pokud nebudou výše uvedené body splněny, nelze od kupní smlouvy odstoupit.
   -Spotřebitel nemůže dále odstoupit od kupní smlouvy v případech, které jsou vyjmenovány v zákoně č. 89/2012 Sb. § 1837 písm. a) až l) a pokud si před uzavřením smlouvy zboží osobně prohlédl.
   -Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy i z jen její části, kdy mu ovšem bude vrácena částka pouze za vrácené zboží, nikoliv i částka za náklady na dopravu. Toto se uplatňuje i na reklamní a propagační materiál, který může zásilka obsahovat na základě výše objednávky nebo na základě uvítání nového zákazníka.
   -Pokud spotřebitel využije právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení předmětu do 14 dnů bez udání důvodu, a to pouze na část objednávky, na kterou byla předem dohodnuta sleva v určité výši, je třeba doplatit podnikateli rozdíl mezi částkou bez slevy a se slevou za celou objednávku. Poté bude spotřebiteli vrácena částka na konkrétní část zboží v plné výši.
 7.2Poškozená zásilka:
 -Při každém převzetí zásilky je nutné zásilku zkontrolovat, zda-li její obal není poškozený.
 -Pokud jste od doručovatele nebo na přepážce obdrželi poškozenou zásilku, postupujte dle níže uvedených bodů.
 -Zásilku je nutné ihned na místě rozbalit a její obsah zkontrolovat před zaměstnancem České pošty s. p.
 -Pokud je obsah zásilky poškozený nebo chybí, je nutné zásilku ihned reklamovat.
 -Následná reklamace se řídí vnitřními předpisy České pošty s. p.
 -Prosím kontaktujte neprodleně podnikatele o vzniklé situaci na e-mail: chapadlovice@seznam.cz
 
8.Ochrana osobních údajů:
 -Spotřebitel souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů dle nařízení EU o ochraně osobních údajů - GDPR (General Data Protection Regulation) a to pouze za účelem účetního zpracování a dokončení objednávky. Spotřebitel má právo tento souhlas kdykoliv písemně odvolat na e-mail: chapadlovice@seznam.cz.
 -Získané kontaktní údaje (e-mail, telefon) budou použity pro následnou komunikaci na úspěšné dokončení objednávky, dále nebudou zpracovávány.
 -Osobní údaje (jméno, příjmení, adresa) získané z objednávky budou poskytnuty třetí straně a to pouze pro účely doručení přepravní společností Česká pošta, s. p.
 -Účetní záznamy, které obsahují osobní data (jméno, příjmení, adresa), jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou v tištěné podobě a na datovém nosiči, který nemá přístup na internet a jsou na zabezpečeném místě, aby nemohly být zneužity třetí stranou.
 -Server chapadlovice.cz nepoužívá sociální sítě, cílenou reklamu, soubory cookies, nástroje a programy pro zjišťování polohy, IP adresy a jiné sledovací techniky - spotřebitel prohlíží veškerý obsah serveru chapadlovice.cz zcela anonymně.
 
9.Prohlášení spotřebitele:
 -Spotřebitel prohlašuje, že není členem žádného extrémistického hnutí ani taková hnutí nepodporuje. Dále, že zboží nebude zneužito k protiprávní nebo nelegální činnosti.
 
10.Vyloučení odpovědnosti:
 -Podnikatel nenese žádnou odpovědnost za škody a zranění vzniklé neodbornou manipulací, manipulací neoprávněnou osobou nebo nesprávným použitím zboží.
 -Podnikatel neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí spotřebitelem.
 -Zboží slouží pouze ke sběratelským účelům a nemusí být určeno k dalšímu použití, pro které bylo vyrobeno, protože se jeho vlastnosti vlivem času a skladování mohly změnit.
 -Podnikatel nezodpovídá za nepravdivé údaje poskytnuté spotřebitelem při objednávce zboží.
 
11.Oficiální kontakty a nabídky podnikatele:
 -E-mail: chapadlovice@seznam.cz
 -Tel.: +420 737 907 920
 -http://chapadlovice.cz
 -https://aukro.cz/uzivatel/chapadlovice
 
12.Upozornění:
 -Chapadlovice® je registrovaná ochranná známka dle zákona č. 441/2003 Sb. u Úřadu průmyslového vlastnictví.
 -Jakékoliv nepovolené kopírování jakékoliv části obsahu chapadlovice.cz, bez písemného souhlasu autora, je trestným činem podle Autorského zákona č. 121/2000 Sb.
 -Podnikatel nemá kamennou prodejnu, pouze výdejní místo pro předem zaplacené zboží, platba v hotovosti není možná.
 
13.Prohlášení podnikatele:
 -Podnikatel tímto prohlašuje, že není členem žádného hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka nebo takového, které hlásá národnostní, rasovou či třídní zášť vůči jiné skupině osob, ani taková hnutí nepodporuje. Předměty, které nesou znaky historických období, jak válečných tak politických, jsou výhradně určeny pouze pro sběratelské účely.
 -Podnikatel vede bezodpadové hospodářství, přičemž při odesílání objednávek používá již použitý nebo recyklovaný obalový či výplňový materiál.
 
14.Zamezení přístupu:
 -Podnikatel si vyhrazuje právo zamezit přístup komukoliv bez udání důvodu!
 
15.Aukce:
 -Na předměty, které jsou nabízeny v aukci na aukčním portále Aukro.cz, se vztahují tyto obchodní podmínky včetně obchodních podmínek AUKRO s.r.o., pouze se mění způsob nabytí vlastnictví a to formou příhozu, který je nejvyšší a tudíž výherní nebo formou "Kup teď", při které se automaticky uzavírá kupní smlouva.
 
16.Závěrečná ustanovení:
 -Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách chapadlovice.cz
 -Poslední úprava podmínek: 14:38 - 28.02.2023
 -Novější obchodní podmínky ruší obchodní podmínky dříve vydané. Odeslané objednávky na základě těchto obchodních podmínek se vždy posuzují podle obchodních podmínek platných v době vzniku objednávky.
 -Pokud si tyto podmínky nepřečtete, nebude brán zřetel na případné nedorozumění a bude na Vás nahlíženo, jako kdyby jste tyto obchodní podmínky četli!
 -Pokud s čímkoliv v těchto obchodních podmínkách nesouhlasíte nebo nerozumíte, prosím opusťte od případného nákupu a nejdříve podnikatele kontaktujte na e-mail: chapadlovice@seznam.cz